Stor efterfrågan på tryckplattor Food Stamp

Nu i början på hösten när skolorna börjat har vi märkt en stor efterfrågan på våra färdigpreparerade odlingsplattor – Food Stamps. Den vanligaste typen som efterfrågas är Food Stamp för Total Count, d.v.s. en bakterieodlingsplatta där du kan ta prover på diskbänkar, knivar, skärbrädor, m.m. för att påvisa och mäta förekomsten av farliga bakterier. Tryckplattan förvarar du sedan varmt i c:a 24 timmar. Då kommer du kunna räkna antalet tillväxta bakteriekolonier. Det finns även special-tryckplattor, där du kan odla och påvisa specifika bakterier, såsom t.ex. salmonella och andra otäcka smittkällor! Läs mer nedan >

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *