16-8770

SMS-larm med intern och extern sensor

78-1902653

Luminometer SMART

28-COMBT1

Comark/Fluke Temp/RH Bluetooth-Logger med gratis Android-app

14-FOODTEMP

FoodTemp™ - Termometer som mäter med både IR och mätsticka. Robust och avsedd för mätning på/i livsmedel vid egenkontroller och HACCP.