Nytt instrument kontrollerar även vattenkvalitet på 3 sekunder!

Vår trotjänare Luminotester PD30 har ersatts av en smartare produkt: Luminotester SMART! Luminotester SMART är ett kraftfullt verktyg som mäter nivån av organiskt material eller bakterier i vatten genom att använda sig av bioluminescens, en naturlig ljusproduktion som vissa organismer, som exempelvis bakterier, producerar. Genom att applicera en reagens på vattenprovet kan luminotester SMART detektera och mäta nivån av bioluminescens som genereras som respons på närvaron av organiskt material eller bakterier. Denna process resulterar i snabba och tillförlitliga resultat som ger en indikation på vattenkvaliteten.

Genom att mäta och övervaka nivån av organiskt material eller bakterier i vatten kan luminotester SMART användas för att bedöma om vattnet är säkert att använda för dricksvatten, badning eller för att bedöma förorening i vattenkällor. Dessutom kan luminotester SMART användas för att övervaka vattenkvaliteten i industriella processer, inom livsmedelsindustrin och inom miljöövervakning. Genom att erbjuda snabba och tillförlitliga resultat möjliggör luminotester SMART effektiva åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön från potentiella risker associerade med vattenförorening. Till Luminotester SMART behöver du köpa till topsar för vattentester >>

Läs mera om Luminotester SMART här >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *