Mät renhet på 10 sekunder!

Hygientest
Besked om smutsigt / rent på endast 10 sekunder!
ATP är en universell energisubstans i alla biologiska system och låga nivåer av livsmedelsrester kan snabbt och enkelt mätas med ATP-metoden. En nackdel är att ATP snabbt bryts ned till AMP, vilket kan ge felaktiga testresultat. Detta problem har Kikkoman löst genom att ta fram ett enkelt snabbtest (LuciPacW) med en läsare (Lumitester PD-10), där man istället för ATP mäter summan av ATP+AMP. Man har här lagt grunden för hur gränsvärden för denna snabbtest skall tas fram och mätvärdena normaliseras för att möjliggöra en aktiv egenkontroll av hygien hos livsmedelsproducenter, storkök, renrum och andra producenter där krav på god hygien krävs. Läs mera om produkten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *