Stor efterfrågan på tryckplattor Food Stamp

Nu i början på hösten när skolorna börjat har vi märkt en stor efterfrågan på våra färdigpreparerade odlingsplattor - Food Stamps. Den vanligaste typen som efterfrågas är Food Stamp för Total Count, d.v.s. en bakterieodlingsplatta där du kan ta prover på diskbänkar, knivar, skärbrädor, m.m. för att påvisa och mäta förekomsten av farliga bakterier. Tryckplattan förvarar du sedan varmt i c:a 24 timmar. Då kommer du kunna räkna antalet tillväxta bakteriekolonier. Det finns även special-tryckplattor, där du kan odla och påvisa specifika bakterier, såsom t.ex. salmonella och andra otäcka smittkällor! Läs mer nedan >

 

DIN KUNDVAGN
JUST SÅLDA PRODUKTER

Om Oss

Egenkontroll.nu hjälper, alltsedan 2003, dig som är kock, livsmedelstekniker, restauratör, miljöinspektör, m.fl. med godkända mätinstrument och hygientester i ert arbete. Vårt utbud på Egenkontroll.nu har hela tiden styrts av dig som kund och av dina förfrågningar och önskemål till oss. Som resultat av detta kan vi nu dessutom leverera även tryckplattor för bakteriekontroller och renhetstestare för hygientester, där du kan spara stora belopp på att kunna utföra testerna på egenhand, utan inblandning av externa laboratorier. HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!!

Twitter

Tweets...

KONTAKTA OSS