Mät renhet på 10 sekunder!

Hygientest

Besked om smutsigt / rent på endast 10 sekunder!
ATP är en universell energisubstans i alla biologiska system och låga nivåer av livsmedelsrester kan snabbt och enkelt mätas med ATP-metoden. En nackdel är att ATP snabbt bryts ned till AMP, vilket kan ge felaktiga testresultat. Detta problem har Kikkoman löst genom att ta fram ett enkelt snabbtest (LuciPacW) med en läsare (Lumitester PD-10), där man istället för ATP mäter summan av ATP+AMP. Man har här lagt grunden för hur gränsvärden för denna snabbtest skall tas fram och mätvärdena normaliseras för att möjliggöra en aktiv egenkontroll av hygien hos livsmedelsproducenter, storkök, renrum och andra producenter där krav på god hygien krävs. Läs mera om produkten här: >>

DIN KUNDVAGN
JUST SÅLDA PRODUKTER

Om Oss

Egenkontroll.nu hjälper, alltsedan 2003, dig som är kock, livsmedelstekniker, restauratör, miljöinspektör, m.fl. med godkända mätinstrument och hygientester i ert arbete. Vårt utbud på Egenkontroll.nu har hela tiden styrts av dig som kund och av dina förfrågningar och önskemål till oss. Som resultat av detta kan vi nu dessutom leverera även tryckplattor för bakteriekontroller och renhetstestare för hygientester, där du kan spara stora belopp på att kunna utföra testerna på egenhand, utan inblandning av externa laboratorier. HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!!

Twitter

Tweets...

KONTAKTA OSS